Centrum Pomocy
Drukuj

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym especo.pl
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę ESPECO Szymon Prońko, z siedzibą w Żarach ul. Sarnia 3, zarejestrowaną pod numerem NIP 9281882604.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, Warunków świadczenia usługi Helpdesk oraz Polityki prywatności oraz zobowiązanie się do przestrzegania ich postanowień.

§2

Oferta

 1. Sklep internetowy especo.pl oferuje sprzedaż kodów licencji uprawniających do skorzystania z usług wsparcia technicznego helpdesk świadczonych przez firmę ESPECO.
 2. Oferta jest aktualizowana regularnie, jednakże ESPECO zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów produktów oraz dostępności bez wcześniejszego powiadomienia.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

§3

Proces zakupowy

 1. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym especo.pl, należy wybrać pożądany produkt, dodać go do koszyka, a następnie przejść do procesu zamówienia.
 2. Podczas składania zamówienia, klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane kontaktowe oraz informacje niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie zakupu na podany adres e-mail wraz z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania.

§4

Płatności

 1. Sklep internetowy especo.pl umożliwia dokonywanie płatności za pomocą różnych metod, takich jak BLIK, płatności elektroniczne, karta płatnicza itp.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu dokonania płatności.

§5

Dostawa

 1. Kod licencji na usługi helpdesk świadczone przez ESPECO, zostanie dostarczony drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail po potwierdzeniu płatności.
 2. Z chwilą dostarczenia kodu licencji Klientowi, jest on aktywowany i gotowy do użycia tzn., że od tego momentu możliwe jest korzystanie z usług ESPECO
 3. ESPECO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez zewnętrzne czynniki, takie jak awarie systemu dostawcy usług pocztowych lub problemy techniczne.

§6

Reklamacje

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów z otrzymanym kodem licencji lub innymi aspektami zamówienia, klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu poprzez dowolną formę kontaktu dostępną w zakładce Kontakt
 2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7

Zwroty i odstąpienie od Umowy

Co do zasady, zgodnie z prawem, produkty cyfrowe zakupione i aktywowane nie podlegają zwrotowi, jednak działając w interesie naszych klientów umożliwiamy Konsumentom prawo do odstąpienia do Umowy.

 1. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od momentu zakupu Licencji na świadczenie Usług Helpdesk bez podawania przyczyny zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
 2. Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli przed upływem 14 dni od zakupu licencji, ESPECO wykona jakąkolwiek Usługę w ramach zakupionej Licencji za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed spełnieniem świadczenia przez przedsiębiorcę (§5 – doręczenia Licencji), że po rozpoczęciu świadczenia Usług dostępnych w ramach otrzymanej Licencji utraci on prawo odstąpienia od Umowy (art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta)
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, ESPECO zwraca otrzymane od konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym dotarła decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności ESPECO dokona na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z dokonaniem zwrotu.
 4. Decyzję o odstąpieniu od Umowy Konsument musi dostarczyć w przewidzianym prawem terminie, na adres e-mail: kontakt@especo.pl z uprawnionego adresu e-mail, tzn. wykorzystanego do złożenia zamówienia w sklepie internetowym especo.pl

§8

Ochrona danych osobowych

 1. Sklep internetowy especo.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych określa Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy między ESPECO a Klientem.
 2. ESPECO zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, o czym klient zostanie poinformowany.
 3. W przypadku sporu, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, sporu będą rozstrzygać sądy właściwe dla siedziby sklepu.
Spis treści